Η διεύθυνση ιστολογίου άλλαξε! ~ Our blog URL change!

Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 4-12-2017)

επισκεφθείτε την νέα μας διεύθυνση ΑΣΠΡΟ~ΜΑΥΡΟ ή για να μην μπερδευτείτε, αν θέλετε να βρείτε κάποια συγκεκριμένη ανάρτηση, τοποθετήστε το (blog's) domain name της διεύθυνσης του νέου ιστολογίου "seizethesky-whiteblack" και αντικαταστήστε το παλιό "aspromauro-kostasp" της παλιάς διεύθυνσης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση...

...και συγνώμη για την ταλαιπωρία.

Η διεύθυνση ιστολογίου άλλαξε! ~ Our blog URL change!

Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 4-12-2017) από https://aspromauro-kostasp.blogspot.com/ σε https://seizethesky-...

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η διεύθυνση ιστολογίου άλλαξε! ~ Our blog URL change!

Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 4-12-2017)
επισκεφθείτε την νέα μας διεύθυνση ΑΣΠΡΟ~ΜΑΥΡΟ ή για να μην μπερδευτείτε, αν θέλετε να βρείτε κάποια συγκεκριμένη ανάρτηση, τοποθετήστε το (blog's) domain name της διεύθυνσης του νέου ιστολογίου "seizethesky-whiteblack" και αντικαταστήστε το παλιό "aspromauro-kostasp" της παλιάς διεύθυνσης. 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση... 
...και συγνώμη για την ταλαιπωρία. 

~/.\~

Because we changed the address of our blog (12-4-2017)
visit our new WHITE~BLACK address or do not get confused, if you want to find a specific post, place the new "seizethesky-whiteblack" address blog's domain name and replace the old "aspromauro-kostasp" of the old address. 
Thanks for understanding...
...and sorry for the inconvenience.