Τα Ιστολόγια Μου ~ My Blogs

mySOCIALmedia

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ~ Social Media

τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μου που σχετίζονται με όλα τα ιστολόγια μου τελευταία ενημέρωση 9-10-2017 myBLOGS seizeT...

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Κώστας Φαρσάρης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει νέες προοπτικές για την απασχόληση του ανθρωπίνου δυναμικού . Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας ο εργαζόμενος έχει να αντιμετωπίσει δυσκολότερα ζητήματα σε σχέση με το παρελθόν. Οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του που συχνά απαιτούν την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων . Αναμφισβήτητα , η δια βίου επαγγελματική κατάρτιση είναι απαραίτητη για την βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον .

Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μικρό μέγεθος και ιδιαιτέρα χαμηλό επίπεδο κατάρτισης εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με μελέτη της Eurostat η Ελλάδα είναι η μοναδική χωρά οπού τo ποσοστό ανέργων αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τους αποφοίτους κατώτερης μόρφωσης .Και αυτό γιατί οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης αμείβονται με υψηλότερες αμοιβές και συγκριτικά με τους αποφοίτους κατωτέρου επιπέδου δεν πλεονεκτούν σε τεχνικές γνώσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τεχνικό προσωπικό που σε προηγούμενες δεκαετίες είχαν υψηλή απόδοση στην εργασία τους στηριζόμενοι στην προσωπική ικανότητα και την εμπειρία. Σήμερα , η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις νέες απαιτήσεις της εργασίας τους και απαιτεί την συνεχή εκπαίδευση με την παρακολούθηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο παρελθόν ο συντηρητής μιας βιοτεχνίας έπρεπε να μπορεί να διορθώνει μικρές βλάβες και να έχει βασικές μηχανολογικές γνώσεις . Ο σύγχρονος συντηρητής πρέπει να γνωρίζει την ψηφιακή τεχνολογία , να τηρεί τα εγχειρίδια συντήρησης και χρήσης των μηχανημάτων και να μπορεί να επικοινωνεί και διευκρινίζει στους εργαζομένους τις οδηγίες λειτουργίας των μηχανημάτων . Επίσης , πρέπει να έχει βασικές γνώσεις τεχνικού λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών . Οι σημερινές κατασκευές αλουμινίου που ανταποκρίνονται σε αυστηρά κατασκευαστικά πρότυπα απαιτούν τεχνίτες που να μπορούν να χειρίζονται εργαλεία ακριβείας , να διαβάζουν σχεδία και να χειρίζονται συστήματα που συνδέονται με Η/Υ . Παράλληλα οι εργαζόμενοι τεχνικής κατεύθυνσης θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να βρουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες που θα επιλύουν τα καθημερινά προβλήματα της εργασίας τους και θα βελτιώνουν συνεχώς τις προσωπικές τους δεξιότητες .

Σήμερα η τεχνική εκπαίδευση γίνεται από τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια όμως ελάχιστες από τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων σε τεχνικό προσωπικό καλύπτονται από τους συγκεκριμένους απόφοιτους. Παράλληλα , οι επιχειρήσεις αδυνατούν να βρουν εξειδικευμένα τεχνικά προγράμματα επιμόρφωσης για το τεχνικό προσωπικό που απασχολούν .Οι ιδιωτικοί οργανισμοί εκπαίδευσης προσανατολίζονται περισσότερο στην διοργάνωση «κλασικών» σεμιναρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών , μάρκετινγκ , οικονομίας και διοίκησης .Γεγονός είναι ότι υπάρχει δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων εκπαιδευτών που να διδάξουν μαθήματα όπως Αρχές αυτοματισμού , Εφαρμοσμένη Μηχανική και Αντοχή Υλικών , χρήση προγραμμάτων CAD , Στοιχειά μηχανών και αλλά τεχνικά αντικείμενα . Επίσης , σημαντικό είναι και το κόστος της υλικοτεχνικής υποδομής που είναι απαραίτητη για την εργαστηριακή υποστήριξη των σεμιναρίων .

Ένας από τους σκοπούς του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης . Το « εκπαιδευτικό όραμα» των τεχνικών σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας συνεχιζόμενης κατάρτισης σε στελέχη-εργαζομένους και η σύνδεση των καταρτιζομενων με την αγορά εργασίας .Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που έχει οργανώσει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιμελητηρίου είναι χρήσιμα ,αλλά έχουν σχετικά μικρή συμμετοχή σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων που απευθύνονται .Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης που διοργανώνουν παρόμοια σεμινάρια . Κοινή διαπίστωση των επιχειρήσεων είναι ότι υπάρχει έλλειμμα τεχνικών σεμιναρίων από όλους τους φορείς εκπαίδευσης. Στον προγραμματισμό δράσεων του 2007 πρόταση της « Επιμελητηριακής Ενότητας » για την διοργάνωση σεμιναρίων με τεχνικά αντικείμενα δεν αντιμετωπίστηκε με την δέουσα σοβαρότητα αφού καμιά συζήτηση δεν έγινε στην διάρκεια του έτους σε σχέση με τους προβληματισμούς της παράταξης για το συγκεκριμένο ζήτημα .

Την ιδία χρονική στιγμή που διαπιστώνεται αδιαφορία για την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού των επιχειρήσεων , βούληση της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι να δημιουργηθεί μεταπτυχιακό τμήμα Χρηματοοικονομικών (!!!) αγνοώντας το γεγονός ότι υπάρχει υπερπροσφορα πτυχιούχων στην αγορά εργασίας με τα συγκεκριμένα προσόντα . Ένα αναπάντητο ερώτημα παραμένει αν επιθυμούμε οι τεχνικές σχολές ( ΚΕΚ) του επιμελητηρίου να παρέχουν τεχνική εκπαίδευση με καινοτόμα και ουσιαστικά σεμινάρια που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που έχουν τεχνικό προσωπικό να το επιμορφωσουν και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές .

Βέβαια αυτό που θεωρείται πολιτικά ορθό για την « Επιμελητηριακή Ανανέωση » δεν είναι κατά ανάγκη σωστό η λάθος. Οι παρατάξεις του Επιμελητηρίου που τοποθετούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα προβλήματα των επιχειρήσεων με βάση τις πολιτικές τους αξίες και πεποιθήσεις , οφείλουν να προβληματίζονται από τα μυνηματα των επιχειρήσεων και να παίρνουν ξεκάθαρες θέσεις σε θέματα όπως η τεχνική εκπαίδευση. Προτάσεις γίνονται σε κάθε Συμβούλιο από την «Επιμελητηριακή Ενότητα » , το ζήτημα είναι να υπάρχει η πρόθεση από τους διοικούντες για ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού με ένα και μοναδικό κριτήριο: Όχι βεβαία τις διάφορες εκπροσωπήσεις σε επιτροπές αλλά την ουσιαστική συμμετοχή στο Επιμελητήριο που αποτέλεσε και το βασικό κίνητρο των νέων προσώπων που πίστεψαν ότι αξίζει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το θεσμό . Κριτής για τις απόψεις και τις θέσεις των παρατάξεων είναι ο επιχειρηματικός κόσμος που πρέπει να διαπιστώσει/κρίνει αν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου έχουν βοηθήσει ουσιαστικά .


ΠΗΓΗ:
Από τον Κώστα Φαρσάρη
http://www.epimelitiriaki.gr/
http://www.epimelitiriaki.gr/1/25.html
Δημοσίευση σχολίου